MENU

Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan
Photo Name Designation Tel Fax Email
Cik Norainisah Bt Mohamed Nor Pen Pegawai Undang Undang 06-6851157 noranisah@mdr.gov.my
Bahagian Perancang Bandar dan Landskap
Photo Name Designation Tel Fax Email
Pn Yushalindasham Bt Ibrahim Pen. Peg. Perancang Bandar dan Desa 06-6851164 yus@mdr.gov.my