MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

KTM Rembau

 

Bermulapada 30 Ogos 2013, perkhidmatan KTM KomutertelahmembukalandasankearahRembau.Kadar tambangperkhidmatankomuter yang dikenakanadalahberpatutansesuaidenganperkhidmatantren yang cekapdanpantas.Suasana di dalamkomuterjugaselesadansesuaiuntuksemua.

 

Tambang:

  • Rembau - Sg. Gadut = RM1.60
  • Rembau - Seremban = RM2.60
  • Rembau - Kajang = RM5.80
  • Rembau - Bandar Tasek Selatan = RM6.90
  • Rembau – Kuala Lumpur Sentral = RM7.50
  • Rembau – Rawang = RM9.50
komuter rembau