MENU

Selamat Datang Ke Majlis Daerah Rembau

 

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Rembau

 

PERHATIAN

Bagi sewaan Promosi Pendidikan dan Perkhidmatan Kaunter, caj tambahan sebanyak RM150.00 dikenakan bagi penggunaan penghawa dingin atas permintaan pengguna.

PERALATAN

 1. KhemahKanopi           (20 x 20)                      - RM150.00 seunit
 2. KerusiPlastik                                                   - RM0.60 seunit
 3. Kerusi Banquet                                               - RM2.00 seunit
 4. MejaPanjang               (3 x 6)                          - RM5.00 seunit
 5. MejaBulatKayu           (10 orang)                    - RM10.00 seunit

MejaBulatPlastik         (7 orang)                      - RM5.00 seunit

 1. PasuBunga                                                      - RM1.00 seunit
 2. Roll Carpet                                                      - RM30.00 seunit
 3. Sette                                                                - RM10.00 seunit
 4. MejaKanopi                                                    - RM5.00 seunit
 5. Rostrum                                                          - RM10.00 seunit

PENGANGKUTAN

 1. Dalam Kawasan Rembau                      - RM30.00
 2. Luar Kawasan Rembau                         - RM60.00

SYARAT PENYEWAAN / PENGGUNAAN YANG PERLU DIPATUHI:

 1. Menjelaskanbayaransewaanselewat-lewatnya 14 harisebelumtarikhpemasangan / penghantaran TERMASUK bayaran deposit
 2. Peraturan memasang baner / backdrop  – Pihak tuan dikehendaki menggunakan stapler / paku tekan SAHAJA
 3. Tidak dibenarkan memasang apa-apa hiasan di dinding dewan sebelah hadapandan di bahagian sistem penebat bunyi walaupun menggunakan pelekat “double-side tape” atau apa-apa sahaja bahan pelekat termasuk stapler dan paku tekan.
 4. Memastikankebersihandewansepanjangwaktupenggunaandanmembersihkandewanselepaspenggunaan.
 5. Segalakerosakandewandanperalatanadalahmenjaditanggungjawabpengguna. Jika di dapatiberlakusebarangkerosakan, bayaran deposit tidakakandikembalikanbagipenyewaandewansertatuntutankerosakandandikemukakanbagikerosakanperalatan.
 6. PihakMajlis Daerah Rembauberhakmemindaataumembatalkantempahansewaandewandanperalatan, sekiranyaterdapatmajlis-majlisrasmikerajaan yang berlangsungpadatarikh yang samadengantempahandewandanperalatanolehpenyewa.
 7. Notispemberitahuanpemindaanataupembatalansewaanakandikeluarkandalamtempoh45 harisebelumtarikhsewaan.
 8. PihakMajlis Daerah Rembauakanmemulangkansemulasegalapembayaran yang telahdijelaskanolehpenyewasekiranyaberlakupembatalansewaan.

 

 • Sebarang pertanyaan atau tempahan Dewan dan Peralatan, Sila hubungi talian berikut:
 • 06-6851148
 • 06-6851149

 

Jenis Sewaan

Dewan Merdeka

Dewan Sri Rembau

Agora Rembau

Deposit

RM300.00

RM500.00

RM500.00

Perhimpunan& Lain-lain Sewaan

3 Jam Pertama : RM300.00

3 Jam Pertama : RM600.00

3 Jam Pertama : RM500.00

TambahanSetiap Jam Berikut : RM60.00

Tambahansetiap Jam Berikut : RM120.00

Tambahansetiap Jam Berikut : RM100.00

SewaanPerkahwinan

MajlisPerkahwinan + (Persiapan) RM636.00 (HargaPakejDewanTidakTermasukPeralatan)

MajlisPerkahwinan + (Persiapan) RM1,272.00 (HargaPakejDewanTidakTermasukPeralatan)

MajlisPerkahwinan + (Persiapan) RM848.00 (HargaPakejDewanTidakTermasukPeralatan)

PromosiPendidikan

RM150.00 (termasukperalatan) 2 unit MejaPanjang + 2 unit Kerusi Banquet + 4 unit kerusi (TiadaPenghawaDingin)

RM200.00 (termasukperalatan) 2 unit MejaPanjang + 2 unit Kerusi Banquet + 4 unit kerusi (TiadaPenghawaDingin)

RM200.00 (termasukperalatan) 2 unit MejaPanjang + 2 unit Kerusi Banquet + 4 unit kerusi (TiadaPenghawaDingin)

PerkhidmatanKaunter

RM60.00 (termasukperalatan) 2 unit MejaPanjang + 2 unit Kerusi Banquet + 2 unit Kerusi(TiadaPenghawaDingin)

RM80.00 (termasukperalatan) 2 unit MejaPanjang + 2 unit Kerusi Banquet + 2 unit Kerusi(TiadaPenghawaDingin)

RM80.00 (termasukperalatan) 2 unit MejaPanjang + 2 unit Kerusi Banquet + 2 unit Kerusi(TiadaPenghawaDingin)

Sukan (hanya Badminton &Sukan Rakyat Dibenarkan)

1 Gelanggang = 1 Jam : RM7.00

PenganjuranPertandingan : RM200.00 (Had masa 12 Jam tanpapenghawadinginbagipermainan badminton sahaja)

PenganjuranPertandingan : RM400.00 (Had masa 12 Jam tanpapenggunaanpenghawadinginbagipermainan badminton sahaja)

Tidakdibenarkansebarangsukandanpertandingan