MENU

Selamat Datang Ke Majlis Daerah Rembau

Privacy Policy

MYHRMIS MOBILE . . . . . Peta
Laman

 

 
 1. Borang ini hendaklah diisi dengan terang (HURUF BESAR) dan penuhkan nombor berkenaan dalam kotak-kotak yang disediakan.
 2. Kembalikan boring ini berserta dengan dokumen-dokumen berikut:
  • Memorandum dan Perkara Persatuan bagi Syarikat (Memorandum And Articles of Assoclations), Borang 24 (Return of Allotment of Shares ) dan Borang 49 (Return Particulars in Register of Directors, Managers and Secretaries and Change).
  • Borang A (pendaftaran perniagaan) atau Borang B (Pendaftaran Perubahan Dalam Perniagaan) dan Borang D (Perakuan Pendaftaran Perniagaan) mengikut Ordinan Pendaftaran 1956 (jika ada)
  • Satu (1) salinan kad pengenalan & dua (2) keping gambar berukuran passport.
  • Satu (1) salinan bil air atau bil elektrik tempat tinggal pemohon.
  • Surat daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa (MIDA) jika pelabur antarabangsa.
 3. Permohonan yang tidak lengkap dan tidak mengikut syarat, tidak akan diterima / diproses.
 4. Tandakan dalam kotak yang berkaitan.
 5. Borang-borang yang telah dipenuhkan hendaklah diserahkan kepada UNIT PERLESENAN MAJLIS DAERAH REMBAU atau dialamatkan kepada:
                                 Yang Dipertua
                                 Majlis Daerah Rembau
                                 D/A Dewan Merdeka
                                Jalan Dato Lela Maharaja
                                71309 Rembau
                                 Negeri Sembilan Darul Khusus
   
 6. Bayaran proses yang dikenakan adalah sebanyak RM20.00 bagi setiap permohonan.
 7. Jika permohonan tidak mendapatkan maklum balas