MENU

 (Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau Untuk Bulan JULAI - DISEMBER 2017)

Bil
Nama Perkhidmatan
Tahun 2017
Jul % Ogs % Sep % Oct % Nov % Dis % Jumlah
1. Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) 36 37 38 22 23 13 35 19 28 28 22 23 155
2. Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) 54 41 70 35 52 51 70 51 59 59  16 16 341
3. Semakan Bil Lesen (e-lesen) 34 30 42 24 12 11 18 14 8 8 17 17 169
4. Semakan Aduan Awam (e-aduan) 30 24 13 18 22 21 12 19 19 19 15 15 191
5. Semakan Pembekal (e-Pembekal) 20 18 18 15 19 19 15 14 16 16 27 24 129
6. Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) 341 181 101 131 351 111 441 91 121 101 151 101 2342
Jumlah 515 331 282  245 479 237 591 208 251  223 248 196 3323

 (Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau Untuk Bulan JANUARI - JUN 2017)

Bil
Nama Perkhidmatan
Tahun 2017
Jul % Ogs % Sep % Oct % Nov % Dis % Jumlah
1. Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) 36 36 38 22 23 13 35 19 28 28 22 22 155
2. Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) 54 41 70 35 52 51 70 51 59 59 16 16 331
3. Semakan Bil Lesen (e-lesen) 34 30 42 24 12 11 18 14 8 8 17 17 169
4. Semakan Aduan Awam (e-aduan) 30 24 13 18 22 21 12 19 19 19 15 15 181
5. Semakan Pembekal (e-Pembekal) 20 18 18 15 19 19 15 14 16 16 27 24 119
6. Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) 341 181 101 131 351 111 441 91 121 101 151 101 2323
Jumlah 515 320 282 245 479 226 591 208 251 231 248 195 3278