MENU

KEPUTUSAN SEBUTHARGA BIL 4/2019
MAJLIS DAERAH REMBAU
 

Bil. Tajuk Projek

Kontraktor Berjaya

Harga Kontrak (RM) Tempoh Siap (Minggu)
1. Membina  Semula Tembok Runtuh di Taman Chembong Utama MTSB Engineering & Trading 469120.00 16