MENU

 

Pencapaian Piagam Pelanggan (Julai-Disember 2014)

 

BAHAGIAN : PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

 

Bil.
Piagam Pelanggan
Pencapaian Piagam Pelanggan (Peratusan)
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov Dis
1
Surat Menyurat Am dibalas dam tempoh 7 hari waktu bekerja
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2
Urusan tukar nama/alamat pemilik CTA diselesaikan dalam hari yang sama jika pemohon hadir sendiri ke pejabat dan 5 hari dari tarikh penerimaan surat jika melalui surat.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Urusan pindah milik harta CTA diselesaikan dalam hari yang sama jika pemohon hadir sendiri ke pejabat dan 5 hari dari tarikh penerimaan surat jika melalui surat.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4
Urusan membekal maklumat berkaitan tanah dan bangunan harta CTA diselesaikan dalam hari yang sama jika pemohon hadir sendiri ke pejabat dan 5 hari dari tarikh penerimaan surat jika melalui surat
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5
Pemprosesan,Pengeluaran dan penghantaran Notis E (Notis Peringatan supaya membayar tunggakan Cukai Taksiran Am) penggal Pertama 2013
54%
64%
62%
60%
65%
63%
6
Membuat tindakan menuntut tunggakan cta melalui waran F oleh pasukan task force
0% - Ditangguhkan ke penggal ke 2/2013 disebabkan arahan pentadbiran
0% - Ditangguhkan ke penggal ke 2/2013 disebabkan arahan pentadbiran
0% - Ditangguhkan ke penggal ke 2/2013 disebabkan arahan pentadbiran
0% - Ditangguhkan ke penggal ke 2/2013 disebabkan arahan pentadbiran
0% - Ditangguhkan ke penggal ke 2/2013 disebabkan arahan pentadbiran
0% - Ditangguhkan ke penggal ke 2/2013 disebabkan arahan pentadbiran

 

PERUNDANGAN DAN PENGUATKUASAAN

Bil.
Piagam Pelanggan
Pencapaian Piagam Pelanggan (Peratusan)
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov Dis
1
Menyiasat setiap aduan tentang adanya pelanggaran Undang Undang Kecil MDR atau pun mengikut Akta-akta tertentu
100%
100% 100% 100% 100% 100%
2
Mengkompauan peniaga/orang awam yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
90%
91% 89% 90% 92% 91%
3
Memantau dan menyelia pasar lelong, pasar tani dan pasar malam serta memastikan setiap peniaga-peniaga tersebut telah dilesenkan
83%
85% 86% 90% 91% 94%
4
Merekod dan memantau apa-apa tindakan yang telah diambil keatas peniaga, orang awam agar kesalahan tidak terus dilakukan atau berulang
95%
96% 95% 96% 95% 97%

 

Pencapaian Piagam pelanggan (Jan-Jun 2013)