MENU

 

PUBLISITI DAN PENYERTAAN AWAM

DRAF RANCANGAN TEMPATAN DAERAH

REMBAU 2025 (Penggantian)

 

Tarikh

 08 Mac 2013 - 08 April 2013
Masa  08.30 pagi - 04.30 petang
Tempat

 1) Majlis Daerah Rembau
 2) Pejabat Tanah Daerah Rembau
 3) Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa  
      Negeri Sembilan

 

Muat Turun:

 

 1. BORANG BANTAHAN PUBLISITI DAN PENYERTAAN AWAM RTD REMBAU 2025

 2. JILID1: STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

 3. JILID2: PETA CADANGAN DAN KELAS KEGUNAAN TANAH

 4. JILID3: PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN

 5. RINGKASAN EKSEKUTIF

 6. BROSUR PENERANGAN DRAF RTD REMBAU 2025

Klik di sini untuk melihat gambar