MENU

(Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau Untuk Bulan Jun - Jun 2016)

Bil
Nama Perkhidmatan
Tahun 2016
Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah
1. Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) 35 37 37 21 22 12 34 18 27 27 21 21 145
2. Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) 53 40 69 34 51 50 69 50 58 58  15 15 321
3. Semakan Bil Lesen (e-lesen) 33 29 41 23 11 10 17 13 7 7 16  16 159
4. Semakan Aduan Awam (e-aduan) 29 23 12 17 21 20 11 18 18 18  14 14 171
5. Semakan Pembekal (e-Pembekal) 19 17 17 14 18 18 14 13 15 15 26 23 109
6. Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) 320 180 100 130 350 110 440 90 120 100 150 100 0
Jumlah 363 280 292  290 453 250 675 250 280  260  268 200 771