MENU

 

(Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau Untuk Bulan Julai - Disember 2015)

Bil
Nama Perkhidmatan
Tahun 2015
Jul % Ogs % Sep % Oct % Nov % Dis % Jumlah
1. Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) 35 37 37 21 22 12 34 18 27 27 21 21 145
2. Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) 53 40 69 34 51 50 69 50 58 58  15 15 321
3. Semakan Bil Lesen (e-lesen) 33 29 41 23 11 10 17 13 7 7 16  16 159
4. Semakan Aduan Awam (e-aduan) 29 23 12 17 21 20 11 18 18 18  14 14 171
5. Semakan Pembekal (e-Pembekal) 19 17 17 14 18 18 14 13 15 15 26 23 109
6. Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) 340 180 100 130 350 110 440 90 120 100 150 100 2223
Jumlah 363 280 292  290 453 250 675 250 280  260  268 200 771

 

(Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau Untuk Bulan Januari - Jun 2015)

 

Bil
Nama Perkhidmatan
Tahun 2015
Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah
1. Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) 35 37 37 21 22 12 34 18 27 27 21 21 145
2. Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) 53 40 69 34 51 50 69 50 58 58  15 15 321
3. Semakan Bil Lesen (e-lesen) 33 29 41 23 11 10 17 13 7 7 16  16 159
4. Semakan Aduan Awam (e-aduan) 29 23 12 17 21 20 11 18 18 18  14 14 171
5. Semakan Pembekal (e-Pembekal) 19 17 17 14 18 18 14 13 15 15 26 23 109
6. Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) 320 180 100 130 350 110 440 90 120 100 150 100 0
Jumlah 363 280 292  290 453 250 675 250 280  260  268 200 771