MENU

Rembau Kristal

Rembau Crystal Sdn. Bhd. telahditubuhkanpada 06 Jun 2007.Penubuhan ini adalah berdasarkan perkongsian syer di antaraYayasanNegeri Sembilan dan Syarikat HM Crystal Sdn. Bhd.

Penubuhan syarikat ini adalah bertujuan untuk mengkomersialkan lagi produk kristal dengan mempelbagaikan pengeluaran berasaskan produk tersebut. Di sampingitu, penubuhansyarikatinijugamengambilkirasaranankerajaandimana slogan "satudaerahsatuindustri" menjadiilhamkepadapenubuhansyarikatini.Selaindaripadapembuatankacadankristal, syarikatinijugabakalmenjadisalahsatudestinasiperlancongan di daerahRembaudanNegeri Sembilan secaraamnya.

Waktuoperasi:

  • Isnin – Jumaat : 9.00 pagi – 5.00 petang
  • Sabtu&minggu : 9.00 pagi – 4.00 petang

 

Hubungi kami:

REMBAU CRYSTAL SDN.BHD.

LOT 1432, KOMPLEKS PERKAMPUNGAN KRISTAL,

JALAN KAMPUNG MULIA,

71300 REMBAU, NEGERI SEMBILAN.

 

NO. TEL: 066853100 / 066855100

FAKS: 06-6854100

EMAIL: rembaucrystal@yahoo.com

place of interest rembauplace of interest rembau