MENU
ENAKMEN HIBURAN DAN TEMPAT-TEMPAT 1998
Bil Keterangan Kesalahan Perintah Amaun Tempoh
1. Gagal Mematuhi Syarat Lesen Sek 11(10) 50.00   14
2. Gagal Mempamerkan Lesen Perniagaan Di Premis Sek 14(1) (A)(B) 500.00   14
3. Beroperasi Tanpa Lesen Yang Sah Sek 6(1) (A) (B)500.00   14

 

  • Peraturan-Peraturan Hiburan & Tempat-Tempat Hiburan 1999