MENU

Selamat Datang Ke Majlis Daerah Rembau

Privacy Policy

MYHRMIS MOBILE . . . . . Peta
Laman

 

 

PENERANGAN

 1. Borang ini hendaklah di isi dengan terang, tandakan [X] dalam petak berkenaan dan potong atau kosongkan mana-mana yang tidak berkenaan.
 2.  Kembalikan borang ini beserta dengan dokumen-dokumen berikut :
  •  Memorandum dan Perkara Persatuan bagi Syarikat (Memorandum And Articles of Association), Borang 24 (Return of Allotment of Shares) dan Borang 49 (Return Giving Particulars in Register of Directors, Managers and Secretaries and Changes of Particulars) mengikut Akta Pendaftaran Syarikat 1956.
  •  Borang A (Pendaftaran Perniagaan) atau Borang B (Pendaftaran Perubahan dalam Perniagaan) dan Borang D (Perakuan Pendaftaran Perniagaan) mengikut Ordinan Pendaftaran Perniagaan 1956 [jika ada].
  • 1 salinan pelan lokasi tapak / premis perniagaan.
  • 1 salinan Surat Perjanjian atau kebenaran pemilik tapak / premis perniagaan.
  • 1 salinan Bil Cukai Tanah dan Borang 5DK (Geran Mukim) tanah berkenaan.
  • 1 salinan Bil Cukai Pintu / Taksiran terkini yang telah dijelaskan.
  • 1 salinan kad pengenalan dan 2 keping gambar (berukuran passport).
 3. Bayaran proses permohonan sebanyak RM10.00 bagi lessen yang dipohon.
 4. Borang yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Unit/Bhg. Pelesenan MDR.

PERINGATAN
ADALAH MENJADI SATU KESALAHAN SEKIRANYA PERNIAGAAN TELAH DIJALANKAN DAN/IKLAN DIPAMIRKAN SEBELUM PERMOHONAN LESEN DILULUSKAN OLEH MAJLIS DAERAH REMBAU.