Sedang Dikemaskini
Sedang Dikemaskini 

Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Perancang Bandar dan Landskap Bagi Bulan Januari - Disember 2023

BIL PIAGAM PELANGGAN TEMPOH PIAGAM BIL PEMOHONAN MENGIKUT PIAGAM TIDAK MENGIKUT PIAGAM % MENGIKUT PIAGAM
1 Menyemak & menyediakan ulasan teknikal Pelan Pembangunan (Pelan Kebenaran Merancang (KM), Pelan Pecah Bahagian Tanah, Pelan Bangunan, Pelan Ubahan Tambahan Bangunan, Pelan Kerja Tanah, Pelan Nama Taman & Jalan, dan Pelan Landskap) dan ulasan permohonan tanah kerajaan / hal-hal tanah dari Pejabat Tanah & Daerah Rembau. 14 Hari 168 160 8 95.23%
2 Memproses Kelulusan Pelan Pembangunan (Pelan Kebenaran Merancang (KM), Pelan Pecah Bahagian Tanah, Pelan Nama Taman & Jalan, dan Pelan Landskap) 7 hari 52 52 - 100%
3 Memproses tempahan bunga hiasan pentas dan sewaan padang 7 hari 131 131 - 100%
4 4.Penyelenggaraan landskap di kawasan Majlis Daerah Rembau (MDR). 1 kali dalam sebulan - 12 kali setahun - 100%

Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Perkhidmatan Perbandaran dan Kesihatan Persekitaran Bagi Bulan Januari - Disember 2023

BIL PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah menepati standard Peratus menepati standard (%) Jumlah tidak menepati standard Peratus tidak menepati standard (%)
1 Permohonan Lesen Baru Premis Perniagaan 30 hari dari tarikh permohonan lesen 106 94.6 6 5.4 112
2 Permohonan Permit Sementara 14 hari dari tarikh permohonan lesen 306 100 0 0 306
3 Permohonan permit serta merta 30 minit dari masa permohonan 81 100 0 0 81
4 Rayuan permohonan lesen 30 hari dari tarikh rayuan lesen diterima 7 100 0 0 7
5 Pembaharuan lesen 60 hari dari tarikh notis pembaharuan lesen dikeluarkan 1096 94 69 6 1165
6 Pembatalan lesen 7 hari dari tarikh permohonan 71 100 0 0 71
7 KELULUSAN SECARA DASAR UNTUK MENDAPATKAN PERKHIDMATAN BERIKUT:
7.1 Dewan Majlis Daerah Rembau 30 Minit 160 100 0 0 160
7.2 Peralatan 3 hari dari tarikh permohonan diterima 52 100 0 0 52
 
Sedang Dikemaskini 
 

1) Pekara : Maklumbalas & Aduan

A. Maklumbalas aduan akan dikemukakan kepada pengadu dalam tempoh 2 minggu dari tarikh aduan di terima.

BIL.

PERKARA

BULAN (JUMLAH)

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 TERIMA ADUAN 15 7 8 1 10 2 6 7 11 12 12 11
2 DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN 15 7 8 1 10 2 6 7 11 12 12 11

 

Pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Perundangan Dan Penguatkuasaan Bagi Bulan Januari - Disember 2023

BIL PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah menepati standard Peratus menepati standard (%) Jumlah tidak menepati standard Peratus tidak menepati standard (%)
1 Memberikan khidmat nasihat undang-undang secara bertulis dari tarikh penerimaan dokumen lengkap 30 hari bekerja 12 100% - - 12
2 Menjalankan siasatan ke atas setiap aduan dari tarikh yang diterima 3 hari bekerja 175 100% - - 175
3 Memberi maklumbalas bagi setiap aduan dari tarikh siasatan dijalankan. 3 hari bekerja 218 100% - - 218
4 Memulangkan barang-barang sitaanyang telah dijelaskan bayaran dari waktu tuntutan dibuat 1 Jam (hari bekerja) 4 100% - - 4
 

Pencapian Piagam Pelanggan Unit Teknologi Maklumat Bagi Bulan Januari - Disember 2023

BIL PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN
1 Memastikan perkhidmatan ePBT hendaklah sentiasa berfungsi 24 x 7 dengan 95% ketersediaan (uptime availability) 24x7 100%
2 Memastikan ketersediaan capaian dalam tempoh 24 x 7 dengan 95% ketersediaan (uptime availability) dan aduan perkhidmatan diselesaikan tidak melebihi 8 jam selepas aduan diterima. 24x7 (Tidak melebihi 8 jam) 100%
3 Memastikan perkhidmatan portal hendaklah sentiasa berfungsi 24 x 7 dengan 96% ketersediaan (uptime availability).td> 24x7 100%
4 Memastikan penyelenggaraan dan kerosakan perkakasan komputer dibaik pulih dalam tempoh 3 hari dari tarikh pemakluman aduan kerosakan 100% 100%
 

Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pusat Setempat ( OSC) Bagi Bulan Januari - Disember 2023

BIL PIAGAM PELANGGAN SASARAN PENCAPAIAN
1 Memastikan semua pelan pemajuan yang diterima, didaftar dan direkod di dalam Sistem OSC 3.0 Plus Online dan fail fizikal 100% 100%
2 Memastikan permohonan notifikasi mula kerja tanah / kerja bangunan direkodkan di dalam Sistem OSC 3.0 Plus Online dan fail fizikal 100% 100%
3 Memastikan salinan notifikasi pemeriksaan akhir i dan ii direkodkan di dalam Sistem OSC 3.0 Plus Online dan fail fizikal 100% 100%
4 Memastikan pendepositan CCC beserta dokumen daripada PSP direkodkan di dalam sistem OSC 3.0 Plus Online dan Fail Fizikal 100% 100%
5 Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat 24 Kali 100%
6 Mengedarkan minit Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat 7 hari 100%
7 Melaporkan status permohonan pelan pemajuan bagi pemakluman Jawatankuasa OSC 24 Pelaporan 100%
 

Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Audit Bagi Bulan Januari - Disember 2023

BIL PIAGAM PELANGGAN TEMPOH PENCAPAIAN
1 Menyediakan Rancangan Audit Tahunan sebelum 31 Januari setiap tahun Satu Bulan 100%
2 Menyediakan Rancangan Audit Tahunan sebelum 31 Januari setiap tahun Satu Bulan 100%
3 Menjalankan pengauditan Pengurusan Kewangan/Prestasi/Pematuhan sekurang-kurangnya satu kali setahun. Sekurang-kurangnya satu kali setahun 100%
4 Menyediakan pemerhatian audit 14 hari selepas pengauditan dilaksanakan 14 hari 100%
5 Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Audit sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun. 4 kali setahun 100%