Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Aduan  Awam dan Semakan Aduan Awam  (SISPAA) 12 13 3 10 10 15 21 15 20 34 20 5 178
2. Pembayaran Cukai Taksiran  Melalui Internet Banking dan Pos Online 392 1190 448 158 102 69 364 449 519 273 123 83 4,170
3. Permohonan dan Semakan Pemajuan Melalui Atas Talian (Sistem OSC Online ) 10 13 29 6 17 11 12 11 19 22 16 9 175
4. Bayaran Bil Sewaan Gerai ( Online) 2 4 0 2 1 2 1 0 1 0 1 3 18